CESIUNE EXCLUDERE 1 ASOCIAT (administrator) – 600 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

In situatia in care unul dintre asociati (care detine si calitatea de administrator) doreste sa nu mai detina aceasta calitate intr-o societatea comerciala, mentiunea propriu-zisa este formata dintr-o singura etapa. Astfel, intr-o asemenea situatie se va emite un act modificator prin care se va mentiona excluderea acestuia si structura capitalului social dupa excludere.

Pentru situatia in care societatea comerciala ar fi constituita din doi asociati, este important ca cel care va ramane unic asociat sa nu mai detina aceasta calitate intr-o alta societate comerciala cu raspundere limitata. Publicarea in Monitorul Oficial, Partea a IV-a,  se va face, ca in cazul oricarei mentiuni, dupa finalizarea si admiterea dosarului de catre Registrul Comertului.

In cazul in care acesta isi pierde atat calitatea de asociat, cat si cea de administrator, este necesar sa se efectueze atat mentiunea de revocare a calitatii de admnistrator, cat si cea de numire a unui alt admnistrator.

Dosarul complet pentru ORC necesar efectuarii mentiunii trebuie sa cuprinda:

– Cerere;

– Actul modificator al Actului Constitutiv (Decizie/Hot. A.G.A. etc);

– Copie act modificator;

– Anexa;

– Act constitutiv cctualizat;

– Contract de cesiune;

– Copii certificate C.I. asociati persoane fizice sau copii ale certificatelor de inregistrare pentru persoane juridice;

– Declaratii notariale necesare;

– Specimen de semnatura al noului admnistrator;

– Imputernicire de substituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*