INFIINTARE I.I. 190 RON (taxe incluse)

infiintare intreprindere individuala

Intreprinderile individuale sunt entitati fara personalitate juridica, care pot desfasura orice fel de activitate, cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale (de exemplu, arhitectura, medicina, avocatura), precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal, insa activitatile secundare pot consta in mai multe coduri CAEN. Raspunderea patrimoniala a titularului intreprinderii individuale se face cu intregul patrimoniu al reprezentantului acesteia. Intreprinderea individuala poate avea angajati pentru activitatea autorizata.

O persoana nu poate cumula calitatea de reprezentant al unei intreprinderi individuale cu calitatea de titular al P.F.A.

Dosarul complet pentru ORC necesar infiintarii unui I.I. trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare specifica;

–          Declaratie model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–          Specimen de semnatura;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu profesional;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu profesional;

–          Acord asociatie locatari;

–          Copii certificate pentru conformitate cu originalul a actelor de studii;

–          Copie C.I.;

–          Procura notariala speciala de reprezentare/substituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*