Litigii

Litigii IMR Business Consulting

Aveti calitatea de subiect activ (reclamant), pasiv (parat) sau intervenient intr-o actiune judecatoreasca sau in contradictoriu cu o autoritate de stat/privata si nu va puteti apara singuri interesele personele?

In urma unei consultatii de specialitate juridica, la sediul nostru, consultand inscrisurile cu valoare probanta pe care detineti, putem redacta pentru ocrotirea drepturilor personale si procesuale ale partilor, in calitate de subiecti ai actiunii judecatoresti prin constrangerea fortei coercitive a statului urmatoarele:

–          Cereri intemeiate pe Legea 554/2004 privind contenciosul admninistrativ;

–          Cereri de chemare in judecata in conformitate cu Noul Cod de Procedura Civila (conflicte de munca – drepturi banesti cuvenite potrivit contractului individual de munca sau contractului colectiv de munca aplicabil la nivel de national, de ramura sau de unitate, contestatii decizii de sanctionare, contestatii decizii de concediere etc);

–          Contestatii impotriva proceselor verbale de contraventie in temeiul O.U.G 195/2002, Ordinul privind modificarea si completarea Normei de metrologie legala  NML 021/05,  aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 301/2005, publicat in M.Of. nr. 546/2009, precum si in temeiul oricarui act normativ in vigoare, potrivit carora drepturile dumneavoastra au fost lezate;

–          Cereri de chemare judecata pentru apararea drepturilor de proprietate sau al drepturilor de dezmembramant al carui titular sunteti;

–          Intampinari, cereri reconventionale, note sau concluzii scrise in litigiile civile sau de munca;

–          Exercitarea cailor de atac ordinare sau extraordinare impotriva solutiilor pronuntate de catre instantele judecatoresti (apel, recurs, contestatii in anulare, revizuire, contestatii la executare, intoarcerea executarii);

–          Cererei catre birourile executorilor judecatoresti de punere in executare silita a crentelor datorate de catre debitori;

–          Cereri de inscriere la masa credala a drepturilor de creanta pe care societatea debitoare vi le datoreaza;

–          Cereri cu valoare redusa prevazute de Noul Cod de Procedura Civila;

–          Cererei privind Ordonanta de Plata asa cum este reglementata de Codul de Procedura Civila;

–          Apelul impotriva rezolutiei directorului Oficiului Registrului Comertului.

Cererile au fost enumerate cu caracter strict limitativ, urmand ca in functie de aspectele caracteristice fiecarei situatii conflictuale aparute intre parti, apararea dumneavoastra sa se efectueze in concordanta cu actele normative ce reglementeaza situatia distincta in care aveti calitatea de parte.

Preturile pentru serviciile la care ne referim aici nu sunt prestabilite, acestea fiind percepute si stabilite la cerere !!!