FARA ACORDUL VECINILOR SI ASOCIAT UNIC IN MAI MULTE SRL-uri

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 583102.07.2020, Partea 1, s-a publicat Legea nr. 102/02.07.2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 06.07.2020.

Actul normativ mentionat abroga dispozitiile art. 14 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu privire la inregistrarea in registrul comenului a calitatii de asociat unic al unei societati si totodata, modifică dispozitiile art. 17 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu privire la stabilirea sediului social al unei societati, precum si cu privire la solicitarea avizului privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă.

Avand in vedere incidenţa noilor dispoziţii legale, intervin punctual urmtoarele modificari extrem de importante!!!

1. Calitatea de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Conform prevederilor art.14 din Legea nr. 31/1990, “o persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu rsspundere limitata”, insa tinand cont de noile prevederi legale, facem precizarea ca,

prin Legea nr.102/2020 au fost abrogate dispozitiile art. 14 din Legea nr. 31/1990, incepand cu data de 06.07.2020,  nu se va mai proceda la verificarea detinerii de către o persoana fizica/persoană juridica a calitatii de asociat unic intr-o singură societate cu raspundere limitata.

Asadar puteti avea calitatea de asociat unic in mai multe SRL-uri!!!

2. NU se va mai solicita acordul vecinilor si administratorului, daca din declaratia model tip rezulta ca nu se desfasoara activitate economica la sediul social, cu conditia ca aceasta sa fie semnata de catre administratorul societatii. In cazul in care, sa spunem ca declaratia declaratia model 2, este semnata de catre asociat, administratorul va da pe proprie raspundere o declaratie – inscris sub semnatura privata –  din care sa reiasa ca ca nu se desfasoara activitate economica la sediul social.

NU se va mai solicita completarea cererii tip – Anexa 2-  referitoare la inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatului cu destinatie de sediu social si implicit, obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinaţie de sediu social.

3. Dovada dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediul social.

Dispoziţiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 au fost modificate, in sensul ca la inmatricularea societatii si la schimbarea sediului social nu se va mai efectua verificarea unicitatii sediului social si nu se va tine cont de indeplinirea conditiilor referitoare la functionarea mai multor societati in acelasi imobil, daca acesta prin structura si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati, in incaperi sau spatii distinct partajate.

Prin urmare, daca intr-un un apartament cu trei camere su fost stabilite deja doua sedii sociale, nu se va mai solicita ca la inmatriculrea celei de-a treia societati sa depunem declaratie notariala de nesuprapunere a sediilor.

Modificari cu un impact extrem de favorabil asupra antreprenorilor din Romania, pe care le asteptam cu totii de atat de mult timp!

Articol semnat de  Angelica Buzoianu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*