PRELUNGIRE VALABILITATE SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL -450 RON (taxe incluse)

In situatia in care dovada ce atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social/profesional urmeaza sa isi piarda valabilitatea, este necesara efectuarea mentiunii de prelungire a valabilitatii dovezii sediului social, sau dupa caz, profesional.

Astfel, daca dovada dreptului de folosinta este reprezentata de un contract de comodat, puteti incheia, de exemplu, un act aditional la acesta in care sa se mentioneze, in mod expres, prelungirea valabilitatii sediului social/profesional.

Dosarul complet pentru ORC necesar efectuarii mentiunii de prelungire a sediului social/profesional trebuie sa cuprinda :

–          Cerere;

–          Act aditional;

–          Copie C.I. asociat, titular,reprezentant;

–          Copie certificat de inregistrare;

–          Imputernicire notariala speciala substituire (P.F.A., I.I., I.F,);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*