RADIERE OBIECT DE ACTIVITARE S.R.L. – 400 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Radierea obiectului de activitate al unui S.R.L. reprezinta mentiunea prin care obiectul principal de activitate este radiat, urmand a se modifica cu o alta activitate pe care societatea comerciala o are deja autorizata. In situatia in care, in Actul Constitutiv activitatea ce se doreste a fi principala nu se regaseste sau desi este mentionata  nu este autorizata este necesar a se efectua si mentiunea de extindere obiect de activitate si autorizare a activitatii respective sau dupa caz, doar autorizarea acesteia.

Dosarul complet pentru ORC necesar radierii obiectului principal de activitate trebuie sa cuprinda:

– Cerere;

– Declaratie model 2/3;

– Actul Modificator;

– Act constitutiv actualizat;

– Certificat de Inregistrare, in original;

– Certificate Constatoare, in original;

– Imputernicire substituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*