Tag Archives: acte necesare infiintare PFA

Acte necesare infiintare P.F.A.(Persoana Fizica Autorizata)

    In acest articol va vom prezenta  procedura de infiintare pentru persoana fizica autorizata.

    Inainte de toate trebuie sa cunoasteti faptul ca, pentru autorizarea activitatii pe care doriti sa o desfasurati, corespunzatoare unui Cod CAEN, este necesar sa detineti o calificare profesionala in domeniul respectiv.

    De exemplu, daca doriti sa prestati servicii IT (6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei, 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei,  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati  conexe, 6312 Activitati ale portalurilor web) este necesar sa aveti o diploma care sa ateste pregatirea profesionala in acest domeniu.

    In cazul in care nu aveti pregatire profesionala in domeniu, insa aveti experienta este suficienta o adeverinta eliberata de angajatorul la care ati fost incadrat in munca si care sa ateste aceasta situatie de  fapt. Potrivit O.U.G. 44/2008 actualizata: “Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.”

    Daca puteti proba pregatirea profesionala sau experienta urmatorul pas ar fi sa stabiliti sediul profesional al P.F.A. Acesta se poate declara oriunde pe teritoriul statului nostru, chiar si intr-un spatiu care nu apartine titularului P.F.A. Astfel, in temeiul dovezii de proprietate (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de donatie etc), si a incheierii de intabulare se poate redacta contractul de comodat intre proprietarii spatiului sau o alta persoana care detine un drept de folosinta asupra acestuia si P.F.A., in curs de constituire.

Durata contactului de comodat trebuie sa fie determinata si sa nu depaseasca 39 de ani.

Dosarul complet pentru ORC necesar inregistrarii unei P.F.A., trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare P.F.A.;

–          Declaratie model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–          Specimen de semnatura;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu profesional;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu profesional;

–          Acord asociatie locatari;

–          Copii certificate pentru conformitate cu originalul a actelor de studii;

–          Copie C.I.;

–          Procura notariala speciala de reprezentare/substituire.

    Pentru a va fi de folos, vom expune mai jos cele mai frecvente intrebari cu privire la infiintarea unei P.F.A.
  • Am domiciliul intr-un alt judet insa doresc ca PFA sa aiba sediul profesional in Bucuresti, in apartamentul unui prieten… este posibil?

    Domiciliul dvs. nu nu are nici o importanta, puteti stabili sediul profesional in Municipiul Bucuresti, in temeiul contractului de comodat, care atesta dreptul de folosinta al P.F.A. asupra spatiului respectiv.

  • In acest moment am calitatea de titular al unei P.F.A., pe care intentionez sa o radiez in curand si as vrea sa infiintez o alta persoana fizica autorizata. Ce trebuie sa fac?

Nu puteti cumula calitatea de titular decat al unei singure persoane fizice autorizate.

  • Persoana Fizica Autorizata poate avea salariati?

Potrivit art. 17 alin. 1) din O.U.G. 44/2008 PFA isi poate desfasura activitatea conform prevederilor art. 4 lit. a) sau poate angaja, in calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, incheiat in conditiile legii.

  • Am infiintat un PFA si am incheiat un contract individual de munca cu o alta societate, pot sa lucrez in ambele parti?

    Potrivit art. 17 alin. 2) din OUG 44/2008 actualizata: “o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.”

  • Daca am un I.I.(intreprindere individuala) pot sa infiintez o PFA?

Potrivit art. 19 alin. 1) PFA isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.