Tag Archives: acte Registrul Comertului

INTOCMIRE CONTRACT DE COMODAT

In cazul in care aveti nevoie de un contract de comodat si nu va puteti descurca singuri, va putem ajuta noi prin intocmirea, redactarea si remiterea catre dumneavoastra a acestuia, in momentul prezentarii la sediul nostru.

Potrivit art. 2146 Cod Civil, contratul de comodat (imprumutul de folosinta) este contractul cu titltu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilate parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.

Contractul de comodat poate fi valabil incheiat pentru o perioada nedeterminata, potrivit Codului Civil in vigoare, asadar in cuprinsul acestuia trebuie sa se stipuleze in mod expres, perioada pentru care poate produce efecte juridice intre partile contractante.

Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, putand sa il foloseasca decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului.

Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau, in lipsa de termen, dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei.

Comodantul poate cere restituirea bunului inainte de implinirea termenului convenit la incheierea conventiei atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun, atunci cand comodatarul decedeaza sau atunci cand acesta isi incalca obligatiile ce cad in sarcina sa.