Tag Archives: autorizatie emisa de CECCAR

INFIINTARE SRL SOCIETATE DE CONTABILITATE cod CAEN 6920

INFIINTARE SRL SOCIETATE DE CONTABILITATE cod CAEN 6920

    Pentru inmatricularea unui SRL avand ca obiect de activitate cod CAEN 6920- Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, vom expune mai jos conditiile impuse de CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) principalul organism care reglementeaza profesia contabila.
In primul rand, ar trebui sa aveti in vedere ca este absolut necesar ca administratorul societatii trebuie sa fie numit persoana care indeplineste calitatea de expert contabil.
De asemenea, expertul contabil autorizat de CECCAR trebuie sa aiba o participare la aportul adus la capitalul social al unui SRL de minim 51%, fata de celalalt asociat care nu indeplineste aceasta conditie speciala.
Pentru inmatricularea acestei forme de organizare la Oficiul Registrului Comertului in raza caruia societatea va avea sediul social, aceasta instituitie va solicita, in mod expres, avizul emis de CEECAR pentru expertul contabil. Avizul va cuprinde mentiunea potrivit careia expertul contabil indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta 65/1994 si prin urmare, va aviza favorabil constituirea societatii.
La dosarul de inmatriculare, pe langa celelalte documente ce se anexeaza si se depun in vederea inmatricularii oricarui SRL, avand alte obiecte de activitate, se vor depune toate inscrisurile care atesta indeplinirea de catre asociat/administrator a calitatii de expert contabil (autorizatie emisa de CECCAR, copie carnet membru CECCAR, dispozitie de numire)
Astfel, pentru inmatricularea SRL, este necesar ca activitatea principala sa fie reprezentata de codul CAEN 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal, iar in secundar vor fi mentionate si vor putea fi autorizate doar urmatoarele coduri prevazute, dupa cum urmeaza:
5829 – Activităţi de editare a altor produse software
6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6420 – Activităţi ale holdingurilor
6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal
7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului
7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate de secretariat
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.

    In concluzie pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata, avand ca activitate principala cod CAEN 6920, dosarul complet si corect intocmit pentru Oficiul Registrului Comertului, trebuie sa contina urmatoarele:
– Cerere de inregistrare;
– Vector Fiscal (Anexa 1);
– Declaratia Model 1/2;
– Rezervarea de denumire;
– Declaratia notariala de indeplinire a conditiilor pentru exercitarea conditiilor dw asociat si acceptare a mandatului de administrator;
– Specimen de semnatura;
– Capitalul social de 200 lei;
– Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;
– Acord asociatie locatari;
– Actul constitutiv;
– Avizul CECCAR;
– Documnetele care atesta calitatea de expert contabil;
– Copie C.I.;
– Imputernicire de substituire.

    Ulterior inmatricularii societatii si eliberarii actelor finale de catre Oficiul Registrului Comertului, este obligatoriu sa obtineti si acordul de functionare de la Primaria, in raza careia societatea are sediul social sau punctul de lucru cu activitatile specifice autorizate.
⇒  Detalii despre obtinerea acestuia veti gasi aici!