Tag Archives: ordonanta de plata

Recuperarea creantelor datorate de catre debitori!

In cazul in care societatea la care aveti calitatea de asociat fondator sau administrator are de recuperat o creanta, ce nu este mai veche de 3 ani, cea mai simpla modalitate de recuperare a acesteia, dar si cea mai putin costisitoare este ordonanta de plata prevazuta de art. 1013 din Codul de Procedura Civila.

Pentru exercitarea acestei proceduri de recuperare a creantei este necesar sa indepliniti procedura prealabila a comunicarii unei somatii catre debitor. Aceasta va cuprinde toate motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si mentiunea ca debitorul are posibilitatea sa plateasca in termen de 15 zile de la data primirii somatiei, in caz contar urmand formularea si inregistrarea pe rolul judecatoriei competente a ordonantei de plata.

Un aspect foarte important este reprezentat de modalitate de comunicare a somatiei de plata, intrucat odata depusa cererea privind ordonanta de plata, este in mod obligatoriu necesar sa faceti dovada transmiterii somatiei. Astfel, acesta poate fi transmisa sub forma urmatoarelor modalitati: prin intermediul executorului judecatoresc, ori prin scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire.

Asadar, ulterior comunicarii somatiei de plata si indeplinirii procedurii de comunicare aferente, asteptati 15 zile de la data la care debitorul a primit notificarea tranmisa, iar in cazul in care acesta nu isi indeplineste obligatia de achitarea a debitului restant, puteti exercita calea prevazuta de art. 1013 din Codul de Procedura Civila.

Suma maxima admisa in vederea investirii judecatoriei competente material ds teritorial in vederea judecarii cererii formulate este 200.000 lei. Motivul pentru care am sustinut mai sus faptul ca acesta procedura este cea mai putin costisitoare o reprezinta faptul ca pentru debitele insumand 200.000 lei taxa judiciara de timbru va fi de 150 lei.

La cererea privind ordonanta de plata se vor atasa toate inscrisurile necesare, pe care se intemeieaza aceasta si sub sanctiunea respingerii ca inadmisibila a cererii, se va atasa si somatia transmisa debitorului. Inscrisurile se vor depune in atatea exemplare cate parti sunt in proces, plus unul pentru instanta de judecata si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.

Dupa etapa privind regularizarea cererii, daca este cazul, instanta de judecata va proceda la citarea partilor, inclusiv a debitorului, care are obligatia de a depune intampinare la cererea introductiva in termen de cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata stabilit. Atentie, intampinarea formulata de catre debitor nu se comunica reclamantului, acesta luand la cunostinta de cuprinsul actului de procedura de la dosarul cauzei!

In situatia in care instanta de judecata considera ca intemeiata ordonanta de plata exercitata de catre reclamant va emite o ordonanta de plata, in cuprinsul careia se va specifica suma datorata de catre debitor si termenul de plata pentru achitarea creantei.

Potrivit art. 1021 Cod Procedura Civila termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei.

Impotriva ordonantei de plata debitorul va putea formula cerere in anulare, in termen de 10 zile de la data primirii acesteia, insa chiar si in cazul atacarii acesteia trebuie sa retineti ca, ordonanta de plata este executorie si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la data solutionarii cererii in anulare, astfel ca puteti pune in executare suma datorata de catre debitor.