DIZOLVARE VOLUNTARA S.R.L.-D – 1300 RON (taxe incluse)

Procedura de dizolvare voluntara, radiere si lichidare a unei societati cu raspundere limitata debutanta, care nu are inregistrate creante fata de bugetul de stat sau terti si nici bunuri in contabilitate este formata din doua etape.

Prima dintre etape consta in dizolvarea societatii comerciale, realizandu-se prin depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde entitatea cu personalitate juridica isi are sediul social, al dosarului constituit din urmatoarele documente.

–          Cerere:

–          Act modificator;

–          Anexa;

–          Copie act modificator;

–          Copii C.I. asociati;

–          Imputernicire substituire.

Dupa depunerea documentelor mai sus mentionate si admiterea dosarului de dizolvare, ORC trimite spre publicare la Monitorul Oficial Partea  actul modificator. Pentru realizarea opozabilitatii fata de terti trebuie sa asteptati scurgerea termenului de 30 de zile calendaristice.

Pentru constituirea dosarului necesar la ORC, in vederea intrarii in procedura de lichidare si radiere a societatii comerciale aveti nevoie de urmatoarele documente:

–          Cerere de radiere;

–          Copie act modificator;

–          Certificat de inregistrare, in original;

–          Certificate constatatoare, in original;

–         Situatia financiara de lichidare ( bilant de lichidare, decizie/hotarare acceptare bilant, note contabile, situatie active, raport de gestiune, balanta de verificare);

–          Certificat de atestare fiscala emis in luna in curs;

–          Copie Extras Monitorul Oficial;

–          Imputernicire substituire.

Procedura de dizolvare voluntara, radiere si lichidare a unei societati comerciale dureaza aproximativ 60 de zile din momentul in care dosarul este complet cu toate actele mai sus mentionate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*