Tag Archives: dizolvare

CONSULTANTA

Serviciul de consultanta presupune informarea clientilor cu privire la aspecte legate de procedura la Registrul Comertului, infiintari enitati cu sau fara personalitate juridica, mentiunile aferente acestora precum si consultanta juridica de specialitate in materie de drept civil, procedura civila, contencios admnistrativ, etc asa cum puteti observa si in meniul Litigii.

Onorariul pentru consultanta se va percepe numai in situatia in care hotarati sa nu continuati colaborarea cu noi.

De exemplu, in cazul in care va deplasati la sediul nostru pentru a demara infiintarea unui S.R.L., iar dupa consultanta juridica de specialitate, decideti ca nu mai doriti demararea infiintarii enitatii, din motive intemeiate, noi vom percepe doar onorariul de consultanta, iar in situatia in care hotarati infiintarea societatii, onorariul nostru pentru consultanta nu va fi inclus in pretul prestarii acestui serviciu, acesta fiind prestat in mod gratuit.

De asemenea, noi va putem sustine chiar daca nu optati pentru  o colaborare cu societatea noastra, consultanta telefonica fiind gratuita !

INTOCMIRE DECIZIE/HOTARARE A.G.A.

In situatia in care se modifica prevederile sau anumite date, ce au fost inserate in ultimul Act Constitutiv Actualizat al societatii este necesar a se intocmi si emite pe langa actul additional la actul constitutiv, ce se va publica in Monitorul Oficial Partea a IV a, in vederea realizarii opozabilitatii fata de terti, si decizia asociatului unic sau hotararea A.G.A. in care sa se stipuleze modificarea adusa acestuia.

Decizia asociatului unic sau hotararea A.G.A. va cuprinde in mod obligatoriu datele societatii (sediul social, nr. inregsitrare in Regsitrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social), numele, datele de identificare ale asociatului unic sau asociatilor (nume, prenume, cetatenia, seria si nr. C.I., CNP, datele din pasaport sau cartea de indetitate a cetateanului strain, date emiterii cartii de identitate si perioada de valabiliatate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenumele parintilor, daca este cazul, calitatea acestora in cadrul societatii), precum si orice alte date necesare.

Inscrisul trebuie semnat olograf de catre fiecare asociat in parte aplicandu-se, totodata stampila societatii emitente.

INTOCMIRE ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV

In situatia in care se modifica prevederile sau anumite date, ce au fost inserate in ultimul Act Constitutiv Actualizat al societatii este necesar a se intocmi si emite un act aditional in care sa se mentioneze in mod expres modificarea adusa acestuia.

Orice act aditional, insotit de anexa aferenta, ce aduce o modificare la actul constitutiv al societatii se va publica in Monitorul Oficial Partea a IV a, pentru realizarea opozabilitatii fata de terti.

Actul Aditional ce modifica sau completeaza prevederile Actului Constitutiv, va cuprinde in mod obligatoriu datele societatii (sediul social, nr. inregsitrare in Regsitrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social), numele, datele de identificare ale asociatului unic sau asociatilor (nume, prenume, cetatenia, seria si nr. C.I., CNP, datele din pasaport sau cartea de indetitate a cetateanului strain, date emiterii cartii de identitate si perioada de valabiliatate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenumele parintilor, daca este cazul, calitatea acestora in cadrul societatii), precum si orice alte date necesare.

Inscrisul trebuie semnat olograf de catre fiecare asociat in parte aplicandu-se, totodata stampila societatii emitente.

INTOCMIRE CONTRACT DE COMODAT

In cazul in care aveti nevoie de un contract de comodat si nu va puteti descurca singuri, va putem ajuta noi prin intocmirea, redactarea si remiterea catre dumneavoastra a acestuia, in momentul prezentarii la sediul nostru.

Potrivit art. 2146 Cod Civil, contratul de comodat (imprumutul de folosinta) este contractul cu titltu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilate parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.

Contractul de comodat poate fi valabil incheiat pentru o perioada nedeterminata, potrivit Codului Civil in vigoare, asadar in cuprinsul acestuia trebuie sa se stipuleze in mod expres, perioada pentru care poate produce efecte juridice intre partile contractante.

Comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, putand sa il foloseasca decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului.

Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit sau, in lipsa de termen, dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei.

Comodantul poate cere restituirea bunului inainte de implinirea termenului convenit la incheierea conventiei atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun, atunci cand comodatarul decedeaza sau atunci cand acesta isi incalca obligatiile ce cad in sarcina sa.

INTOCMIRE ACT CONSTITUTIV

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandita simpla;

c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul Registrului Comertului si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

a) datele de identificare ale asociatilor;

b) forma, denumirea si sediul social;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

f) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori,respectiv ale primului auditor financiar;

g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

h) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea

unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu

societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are în vedere o atare infiintare;

i) durata societatii;

j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

OBTINERE CERTIFICAT CONSTATATOR

Certificatul constator detaliat al unei societati poate fi obtinut si predat catre clientul nostru in termen de 24 de ore de la solicitare.

Acesta va poate fi solicitat de catre institutiile bancare, in cazul participarii la o licitatie publica, pentru obtinerea unei vize, la notariat in cazul in care solicitati, de exemplu o procura data de catre societatea dumneavoastra catre o terta persoana, pentru Casa de Asigurari de Sanatate, precum si in alte situatii.

Fata de certificatul constatator emis la infiintarea societatiii sau in urma efectuarii unei mentiuni, ce atesta adresa la care este inregistrat sediul social sau punctul de lucru al unei societati, precum si cel eliberat pentru activitatile autorizate, certificatul constatator in forma extinsa emis de Registrul Comertului contine: date despre asociati si cota de participare la capitalul social, numele administratorului si perioada exercitarii acestei calitati, date despre sucursale sau filiale inregistrate, date privind valabilitatea spatiului cu destinatie de sediu social sau al punctui de lucru, activitatile autorizate la terti etc.

INCHIDERE PUNCT DE LUCRU 1 ASOCIAT – 250 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Punctul de lucru reprezinta spatiul in care entitatea cu sau fara personalitate juridica desfasoara activitati economice. Asadar, orice entitate care desfasoara activitatile astfel autorizate poate avea in afara sediului social, un punct de lucru inmatriculat in Detalii

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE P.F.A. – 250 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Mentiunea de modificare a obiectului de activitate consta in excluderea unui obiect de activitate autorizat al entitatii fara personalitate juridica, sau trecerea acestuia din secundar ca si activitate principala, cu mentiunea ca obiectul secundar sa fie deja autorizat, altfel este necesara si autorizarea activitatii respective. Detalii