SUSPENDARE/RELUARE ACTIVITATE S.R.L. 400 RON (taxe incluse)

Activitatea unei entitati cu personalitate juridica  poate fi suspendata pe o perioada de cel mult 3 ani, insa aceasta poate fi  reluata oricand pe perioada suspendarii printr-o hotarare a adunarii generale a asociatiilor sau decizie a asociatului unic.

Chiar daca activitatea societatii figureaza ca suspendata este important sa retineti ca, unele obligatii fiscale vor subzista pe toata aceasta perioada.

Suspendarea activitatii poate fi solicitata si inregistrata in Registrul Comertului numai in conditiile in care societatea nu figureaza cu datorii.

Dosarul complet pentru ORC, avand ca obiect  suspendarea activitatii trebuie sa cuprinda:

–          Cerere;

–          Declaratie model  2/3;

–          Act modificator;

–          Certificate constatatoare;

–          Imputernicire  de substituire;

–          Copie C.I. administrator.

Dosarul complet pentru ORC privind  reluarea activitatii trebuie sa cuprinda:

–          Cerere;

–          Declaratie;

–          Anexa;

–          Act modificator;

–          Imputernicire  de substituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*