INFIINTARE P.F.A. 400 RON (taxe incluse)

INFIINTARE P.F.A.

P.F.A. (persoana fizica autorizata)

Persoana Fizica Autorizata nu are personalitate juridica. Activitatile permise de lege se desfasoara numai pe baza unei dovezi privind calificarea profesionala.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal, insa poate avea mai multe obiecte de activitate secundare. Angajarea raspunderii patrimoniale a titularului persoanei fizice autorizate se face cu intregul patrimoniu al acesteia. Persoana fizica autorizata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.

Pentru inregistrarea P.F.A. nu este necesara operatiunea de varsare a capitalului social si nici intocmirea Actului Constitutiv, ca in cazul infiintarii unei societati cu raspundere limitata.

O persoana nu poate cumula calitatea de titular al unei P.F.A., cu calitatea de reprezentant al unei intreprinderi individuale.

Dosarul complet pentru ORC necesar inregistrarii unei P.F.A., trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare P.F.A.;

–          Declaratie model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–          Specimen de semnatura;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu profesional;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu profesional;

–          Acord asociatie locatari;

–          Copii certificate pentru conformitate cu originalul a actelor de studii;

–          Copie C.I.;

–          Procura notariala speciala de reprezentare/substituire.

⇒ CLICK AICI PENTRU CONTACT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*