INFIINTARE S.R.L.-D. 200 RON (taxe incluse)

INFIINTARE S.R.L.-D.

INFIINTARE S.R.L.-D.

Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

–          au capacitate juridica deplina de exercitiu;

–          nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei societati constituite in Spatiul Economic European;

–          infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii 31/1990;

–          declara pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la punctul 2, pe care o depunem la ORC odata cu cererea de inmatriculare;

–          nu a mai fi beneficiat de finantare in cadrul Programului.

Una dintre conditiile pentru incadrarea in program este ca S.R.L.-D. sa fie infiintat de un intreprizator debutant, ca asociat unic sau de cel mult cinci intreprinzatori debutanti asociati si de asemenea, obiectul de activitate sa fie format din cel mult 5 grupe de activitate prevazute de Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala in vigoare.

In cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse, cu titlu exemplificativ, activitatile de asigurari, cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, fabricarea produselor din tutun, comert cu ridicata al produselor din tutun, cresterea animalelor, comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate, comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate, etc.

Dosarul complet pentru ORC necesar infiintarii unui S.R.L.-D. trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare;

–          Vector Fiscal (Anexa 1);

–          Declaratia Model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–          Declaratie notariala specifica;

–          Specimen de semnatura;

–          Capitalul social de 200 lei;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Acord asociatie locatari;

–          Actul Constitutiv;

–          Copie C.I.;

–          Imputernicire de substituire.

⇒ CLICK AICI PENTRU CONTACT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*