Tag Archives: infiintare firma rapid

Vanzare firma cu datorii

Cum puteti scapa de o societate care a acumulat creante fata de bugetul de stat sau fata de terti?
De fapt, firma nu se “vinde” pur si simplu unei alte persoane fizice sau juridice, ci va avea loc o cesiune de parti sociale, astfel mai jos va vom explica detaliat aceasta mentiune.

In primul rand, trebuie sa existe o persoana care sa isi doreasca sa preia societatea in starea in care se afla si sa devina astfel asociat si administrator, daca este cazul.

Cea mai simpla varianta ar fi  urmatoarea:

Viitorul asociat merge la unitatea bancara unde societatea comerciala are deschis un cont bancar si efectueaza o depunere minima de 10 lei, eliberandu-i-se un ordin de incasare.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, societatea comerciala hotaraste majorarea capitalului social cu un aport in numerar de 10 lei, adus de persoana ce va avea calitatea de asociat si se mentioneaza in mod expres structura capitalului social dupa aceasta majorare. De asemenea in Hotararea A.G.A. se poate retine si revocarea vechiului administrator si numirea altuia, precum si orice alte mentiuni doriti sa efectuati (schimbare sediu social, extindere obiect de activitate, autorizare activitati etc), acestea putand fi efectuate atat in prima etapa, cat si in cea de-a doua, la care ne vom referi putin mai jos.

Atentie, administratorul trebuie sa accepte in mod expres mandatul acordat si sa obtina specimenul de semnatura, aceste demersuri fiind efectuate la notariat.

De retinut ca in situatia in care, noul asociat are intentioneaza sa ramana asociat unic, nu poate avea aceasta calitate si intr-o alta societate cu raspundere limitata.

Impreuna cu documentele mai sus prevazute si cu formularele specifice eliberate de Registrul Comertului, puteti merge personal pentru depunerea dosarului sau in temeiul unei imputerniciri puteti delega o terta persoana pentru efectuarea acestui demers.
Dupa solutionarea acestei etape, Hotararea A.G.A. a devenit astfel opozabila fata de terti, iar noul asociat a dobandit aceasta calitate prin pronuntarea Rezolutiei motivate de catre Directorul Oficiului Registrul Comertului.

Urmeaza a doua etapa, cand se va constitui un nou dosar, in care se va depune Contractul de cesiune in care se retine ca, vechiul asociat cedeaza toate partile sale sociale noului asociat, structura capitalului social schimbandu-se radical, acesta apartinand in totalitate noului actionar.

Impreuna cu contractul de cesiune a partilor sociale, formulare specifice si indeplinirea tuturor cerintelor ORC, in cazul in care efectuati si alte mentiuni, dosarul se depune la Registrul Comertului in raza caruia societatea are inregistrat sediul social.

Asteptati Rezolutia Directorului si in acest fel reusiti sa scapati de o societate nu tocmai profitabila.

Mult succes, iar in situatia in care nu va descurcati va putem ajuta noi !!!

Vreau sa infiintez un SRL !

S.R.L. este abrevierea societatii cu raspundere limitata, tocmai de aceea raspunderea patrimoniala a asociatilor se va face in limita capitalului social subscris, conform cotei de participare la acesta.

Inainte de demararea procedurii privind constitirea unui S.R.L. este bine sa cunoasteti cateva aspecte generale.

O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata, asta insemna ca puteti avea calitatea de asociat in “n” societati comerciale impreuna cu o alta persoana.

Nu pot fi fondatori/asociati persoanele care potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de Legea 31/1990.

Daca aveti fapte inscrise in cazierul fiscal.

In cazul in care nu va aflati in nici una dintre situatiile mai sus mentionate, puteti trece practic la declansarea propriu-zisa a procedurii de infiintare.

Astfel, este necesar sa va ganditi la cateva variante de denumire pentru societatea pe care o veti administra si sa efectuati rezervarea acesteia. In cazul in care ati fost inspirat si ati avut noroc gasind una disponibila la nivel national, Registrul Comertului va va elibera de indata dovada rezervarii si disponibilitatii firmei dumneavoastra.

Dupa intrarea in posesia acesteia puteti merge la notariat pentru obtinerea declaratiei de asociat privind indeplinirea conditiilor enumerate mai sus si acceptare a mandatului de administrator, precum si a specimenului de semnatura.

Acestea fiind deja obtinute si bine stabilite trebuie sa va ganditi ca aveti nevoie de un spatiu in care se va stabili sediul social al S.R.L.-ului, iar in cazul in care acesta se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente (de exemplu la bloc) aveti nevoie si de acordul asociatiei de locatari. Atentie, nu este necesar sa fie proprietatea dumneavoastra sau a S.R.L.-ului, ci doar ca societatea sa detina un drept de folosinta asupra spatiului respectiv. Mai exact, incheiati cu o terta persoana un contract de inchiriere sau un contract de comodat.

Este necesar sa sa depuna la Oficiul Registrul Comertului in raza caruia societatea va avea sediul social si dovada de proprietate (copie) a spatiului cu destinatie de sediu social al societatii, asa ca ar fi bine sa o solicitati si sa o studiati inainte de incheierea acordului privind cedarea dreptului de folosinta a spatiului respectiv.

Toate acestea fiind bine stabilite, rezulta ca suntem pe un drum bine determinat, am inaintat destul de mult si ne gandim cu nerabdare la inmatricularea S.R.L. si obtinerea unui profit prestand activitatile autorizate, potrivit Codului CAEN.

Urmatoarul pas ar fi redactarea Actului Constitutiv (3 exemplare), ce trebuie sa cuprinda toate datele prevazute de Legea 31/1990, care nu sunt deloc putine.

Impreuna cu o copie a Actului Constitutiv, copie rezervare de denumire si cartea de identitate a asociatului, va deplasati la o unitata bancara preferata sau, prima care va iese in cale si depuneti capitalul social in cuantum de minim 200 lei, urmand ca ei sa va elibereze o dovada de varsamant a sumei cu destinatie de capital social.

Dosarul nu este inca complet, intrucat va lipsesc cererea de inregistrare, declaratia model 1 sau model 2 si anexa nr. 1, pe care trebuie sa le si completati intocmai.

Dupa atata alergatura, agitatie si stat la rand pentru constituirea dosarul nu mai aveti nevoie decat de o copie a cartii de identitate si este momentul sa mergeti la Registrul Comertului, unde trebuie sa aveti rabdare, sa nu va enervati si sa rezolvati problemele de la dosar in cazul in care ati avut ghinion (uneori ORC observa si ce nu este cazul).

In speranta ca nu am scris prea mult si ca nu v-am bulversat total, facem o scurta recapitulare si enumeram mai jos, punctual, toate actele necesare pentru obtinerea succesului dumneavoastra, iar pentru ca IMR BUSINESS CONSULTING sa va incurajeze va transmitem mult curaj, indarjire si nu uitati: Nici un efort nu va ramane nerasplatit !

In ipoteza in care nu va puteti descurca singuri noi va stam la dispozitie !!!

Dosarul complet va cuprinde: Cerere de inregistrare, Anexa nr. 1, Declaratie Model 1 sau 2, Rezervare de denumire, Actul Constitutiv, Dovada de proprietate a spatiului ce va avea destinatie de sediu social, Dovada dreptului de folosinta, Acord Asociatie de locatari, Declaratie noatariala + Specimen de semnatura, Dovada varsarii capitalului social, Copie C.I., Imputernicire (daca nu mergeti singur sa depuneti dosarul la ORC).

 

 

 

 

 

INTOCMIRE DELEGATIE

Delegatia reprezinta inscrisul sub semnatura privata prin care o persoana fizica sau juridica este imputernicita sa reprezinte o alta enitate in relatiile cu o autoritate de drept public privat.

Este necesar sa cunoasteti faptul ca, delegatia reprezentata printr-un inscris sub semnatura privata nu poate fi opusa si prezentata catre orice autoritata, de cele mai multe ori fiind necesara o procura notariala de reprezentare, ce poate fi valabila pe o perioada maxima de 3 ani.

INTOCMIRE DECIZIE/HOTARARE A.G.A.

In situatia in care se modifica prevederile sau anumite date, ce au fost inserate in ultimul Act Constitutiv Actualizat al societatii este necesar a se intocmi si emite pe langa actul additional la actul constitutiv, ce se va publica in Monitorul Oficial Partea a IV a, in vederea realizarii opozabilitatii fata de terti, si decizia asociatului unic sau hotararea A.G.A. in care sa se stipuleze modificarea adusa acestuia.

Decizia asociatului unic sau hotararea A.G.A. va cuprinde in mod obligatoriu datele societatii (sediul social, nr. inregsitrare in Regsitrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social), numele, datele de identificare ale asociatului unic sau asociatilor (nume, prenume, cetatenia, seria si nr. C.I., CNP, datele din pasaport sau cartea de indetitate a cetateanului strain, date emiterii cartii de identitate si perioada de valabiliatate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenumele parintilor, daca este cazul, calitatea acestora in cadrul societatii), precum si orice alte date necesare.

Inscrisul trebuie semnat olograf de catre fiecare asociat in parte aplicandu-se, totodata stampila societatii emitente.

INTOCMIRE ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV

In situatia in care se modifica prevederile sau anumite date, ce au fost inserate in ultimul Act Constitutiv Actualizat al societatii este necesar a se intocmi si emite un act aditional in care sa se mentioneze in mod expres modificarea adusa acestuia.

Orice act aditional, insotit de anexa aferenta, ce aduce o modificare la actul constitutiv al societatii se va publica in Monitorul Oficial Partea a IV a, pentru realizarea opozabilitatii fata de terti.

Actul Aditional ce modifica sau completeaza prevederile Actului Constitutiv, va cuprinde in mod obligatoriu datele societatii (sediul social, nr. inregsitrare in Regsitrul Comertului, codul unic de inregistrare, sediul social), numele, datele de identificare ale asociatului unic sau asociatilor (nume, prenume, cetatenia, seria si nr. C.I., CNP, datele din pasaport sau cartea de indetitate a cetateanului strain, date emiterii cartii de identitate si perioada de valabiliatate a acesteia,  autoritatea emitenta, prenumele parintilor, daca este cazul, calitatea acestora in cadrul societatii), precum si orice alte date necesare.

Inscrisul trebuie semnat olograf de catre fiecare asociat in parte aplicandu-se, totodata stampila societatii emitente.

INTOCMIRE ACT CONSTITUTIV

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandita simpla;

c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul Registrului Comertului si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

a) datele de identificare ale asociatilor;

b) forma, denumirea si sediul social;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

f) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori,respectiv ale primului auditor financiar;

g) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

h) sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea

unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu

societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are în vedere o atare infiintare;

i) durata societatii;

j) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

REZERVARE DENUMIRE

Serviciul la care ne referim aici, ce consta obtinerea dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei, va fi prestat cu rapiditatea necesara si predarea catre clientul nostru a inscrisului in termen de 24 de ore sau mai putin, in functie de volumul de activitate al societatii noastre.

Tot ce trebuie sa faceti dumneavoastra este sa reflectati si sa transmiteti societatii noastre intre 3 si 5 variante de denumire, pe care le agreati.

Potrivit art. 30 din Legea 26/1990 firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza, iar dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei se dobandeste prin inscrierea acesteia in registrul comertului.

Firma unui comerciant, persoană fizica, se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.

Firma unei intreprinderi familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiinteaza, cu mentiunea “intreprindere familiala”, scrisa in intregime.

Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau. Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod. Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea.

Se interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora. Inscrierea unei firme care contine cuvintele: “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, în circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata” sau “S.R.L.”

Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

OBTINERE CERTIFICAT CONSTATATOR

Certificatul constator detaliat al unei societati poate fi obtinut si predat catre clientul nostru in termen de 24 de ore de la solicitare.

Acesta va poate fi solicitat de catre institutiile bancare, in cazul participarii la o licitatie publica, pentru obtinerea unei vize, la notariat in cazul in care solicitati, de exemplu o procura data de catre societatea dumneavoastra catre o terta persoana, pentru Casa de Asigurari de Sanatate, precum si in alte situatii.

Fata de certificatul constatator emis la infiintarea societatiii sau in urma efectuarii unei mentiuni, ce atesta adresa la care este inregistrat sediul social sau punctul de lucru al unei societati, precum si cel eliberat pentru activitatile autorizate, certificatul constatator in forma extinsa emis de Registrul Comertului contine: date despre asociati si cota de participare la capitalul social, numele administratorului si perioada exercitarii acestei calitati, date despre sucursale sau filiale inregistrate, date privind valabilitatea spatiului cu destinatie de sediu social sau al punctui de lucru, activitatile autorizate la terti etc.

INCHIDERE SI DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU – 450 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Mentiunea de inchidere a unui punct de lucru deja existent si deschiderea unui nou punct de lucru, unde doriti sa desfasurati activitati economice, se poate efectua in cadrul unui singur dosar, in temeiul unei mentiuni complexe. Detalii

DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU 1 ASOCIAT- 350 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Punctul de lucru reprezinta spatiul in care entitatea cu sau fara personalitate juridica desfasoara activitati economice. Asadar, orice entitate care desfasoara activitatile autorizate poate avea in afara de sediul social, care poate fi cu sau fara activitate, un Detalii

INCHIDERE PUNCT DE LUCRU 1 ASOCIAT – 250 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Punctul de lucru reprezinta spatiul in care entitatea cu sau fara personalitate juridica desfasoara activitati economice. Asadar, orice entitate care desfasoara activitatile astfel autorizate poate avea in afara sediului social, un punct de lucru inmatriculat in Detalii

ACTUALIZARE DATE DE IDENTIFICARE ASOCIAT – 250 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Actualizarea datelor de identificare ale unui asociat se efectueaza in situatia in care acesta si-a schimbat datele de identificare ( nume, prenume, seria si numarul cartii de identitate)  si nu a adus la cunostinta Registrului Comertului acest fapt.

De obicei, aceasta mentiune se efectueaza in situatia unei  mentiuni complexe.

REVOCARE SI SCHIMBARE ADMINISTRATOR – 440 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Procedura revocarii si prin urmare a numirii unui nou administrator este necesara in situatia in care, mandatul acestuia a expirat si nu doriti prelungirea acestuia, in cazul in care are loc cesiunea cu excludere a unui asociat care avea si calitatea de administrator, pierzand si aceasta calitate sau din alte motive intemeiate. Detalii

NUMIRE ADMINISTRATOR – 440 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Procedura numirii de administrator este necesara in situatia in care acesta a fost revocat, mandatul acestuia a expirat si nu doriti prelungirea acestuia, sau in cazul in care are loc cesiunea cu excludere a unui asociat care avea si calitatea de administrator. Detalii

EXTINDERE OBIECT DE ACTIVITATE SI AUTORIZARE P.F.A. – 250 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Mentiunea de extindere a obiectului de activitate al P.F.A. consta in inserarea altor coduri CAEN neautorizate si implict, autorizarea noilor activitati, in afara celor autorizate la inmatricularea P.F.A. in Registrul Comertului. Este de retinut ca, orice activitate pe care doriti sa o autorizati trebuie sa corespunda studiilor absolvite. Detalii

AUTORIZARE ACTIVITATI – 200 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Chiar daca in Actul Constitutiv aveti mai multe coduri CAEN sau CAEN-ul uzual trebuie sa cunoasteti faptul ca, activitatile respective nu sunt si autorizate. Pentru autorizarea activitatilor pe care doriti efectiv sa le desfasurati, este necesar ca acestea sa fie mentionate in Declaratia Detalii

RADIERE OBIECT DE ACTIVITARE P.F.A. – 200 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Radierea obiectului de activitate al unei persoane fizice autorizate reprezinta mentiunea in cadrul careia obiectul principal de activitate este radiat, urmand a se modifica cu o alta activitate pe care persoana fizica autorizata o are autorizata. In situatia in care activitatea ce se doreste a fi Detalii

MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE P.F.A. – 250 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

Mentiunea de modificare a obiectului de activitate consta in excluderea unui obiect de activitate autorizat al entitatii fara personalitate juridica, sau trecerea acestuia din secundar ca si activitate principala, cu mentiunea ca obiectul secundar sa fie deja autorizat, altfel este necesara si autorizarea activitatii respective. Detalii

CESIUNE DIRECTA – EXCLUDERE, INCLUDERE ASOCIAT, REVOCARE ADMINISTRATOR – 1750 RON (taxe incluse)

Procedura de cesiunea directa prin care se urmareste cu includerea unui nou asociat este compusa din doua etape.

In prima etapa se intocmesc documentele necesare si se constituie dosarul pentru Registrul Comertului, aceasta fiind primul pas pentru ca autoritatea sa ia la cunostinta si sa inregistreze actul modificator al Actului Constitutiv. Detalii