INFIINTARE S.R.L. – 2 asociati – 350 RON (taxe incluse)

INFIINTARE S.R.L. – 2 asociati

S.R.L. (Societate cu Raspundere Limitata)

Societatile cu Raspundere Limitata sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate de coduri CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, insa, activitatile secundare pot fi multiple, actul constitutiv putand fi extins cu codurile CAEN-ului uzual.

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata si se semneaza de fiecare dintre  asociatiiv  pe fiecare pagina, forma autentica fiind obligatorie atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil.

Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Pentru constituirea unui S.R.L. cu 2 asociati, este obligatoriu ca niciunul dintre acestia sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal si sa nu fi fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute de Legea 31/1990.

In societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limita capitalului social, conform cotei de participare la acesta. Societatea cu raspundere limitata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.

Dosarul complet pentru ORC necesar infiintarii unui SRL cu 2 asociati trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare;

–          Vector Fiscal (Anexa 1);

–          Declaratia Model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–       Declaratii notariale de indeplinire a conditiilor conform Legii 31/1990 si acceptare a mandatului de administrator;

–          Specimen de semnatura al administratorului;

–          Capitalul social de 200 lei (varsat de fiecare asociat);

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Acord asociatie locatari;

–          Actul constitutiv;

–          Copii C.I.;

–          Imputernicire de substituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*