INFIINTARE S.R.L. 2 asociati (PF+PJ) – 510 RON (taxe incluse)

S.R.L. (Societate cu Raspundere Limitata)

Societatile cu Raspundere Limitata sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate, cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate de coduri CAEN unice interzise.

Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, insa activitatile secundare pot fi multiple, actul constitutiv putand fi extins cu codurile CAEN-ului uzual.

Actul constitutiv se incheie prin inscris sub semnatura privata si se semneaza de fiecare dintre  asociatii pe fiecare pagina, forma autentica fiind obligatorie atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil.

Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Pentru constituirea unui S.R.L. cu 2 asociati, este obligatoriu ca niciunul dintre acestia sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal si sa nu fi fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute de Legea 31/1990.

In societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limita capitalului social, conform cotei de participare la acesta. Societatea cu raspundere limitata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.

Dosarul complet pentru ORC necesar infiintarii unui SRL cu asociati, persoana juridica si persoana fizica, trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare;

–          Vector Fiscal (Anexa 1);

–          Declaratia Model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–        Declaratii notariale de indeplinire a conditiilor conform Legii 31/1990 si acceptare a mandatului de administrator;

–          Specimen de semnatura al administratorului;

–          Capitalul social de 200 lei (varsat de fiecare asociat in cota aferenta);

–          Hot. A.G.A. a asociatilor persoanei juridice cu privire la asocierea acesteia in S.R.L.;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Acord asociatie locatari;

–          Actul constitutiv;

–          Copii C.I., certificat de inregistrare (asociat P.J.);

–          Imputernicire de substituire.

⇒ CLICK AICI PENTRU CONTACT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*