CESIUNE EXCLUDERE 1 ASOCIAT – 700 RON (taxe incluse) – 3 ZILE

In situatia in care unul dintre asociati doreste sa nu mai detina aceasta calitate in societatea comerciala, pentru mentiunea excluderii unui asociat, fara efectuarea altei schimbari, se va emite un act modificator prin care se va mentiona excluderea acestuia si structura capitalului social dupa excludere.

Pentru cazul in care in societatea comerciala ar fi fost constituita din doi asociati, iar unul dintre cei doi urmeaza a fi exclus,  este important ca cel care va ramane unic asociat sa nu mai detina aceasta calitate intr-o alta societate cu raspundere limitata.

Publicarea mentiunii  in Monitorul Oficial Partea a IV- a se va efectua, ca in cazul oricarei mentiuni, dupa finalizarea si admiterea dosarului de catre Registrul Comertului.

Dosarul complet necesar pentru ORC  in vederea efectuarii mentiunii de excludere a unui asociat trebuie sa cuprinda:

– Cerere;

– Actul modificator al Actului Constitutiv (Decizie/Hot. A.G.A. etc);

– Copie act modificator;

– Anexa;

– Act constitutiv cctualizat;

– Contract de cesiune;

– Copii certificate C.I. asociati persoane fizice sau copii ale certificatelor de inregistrare pentru persoane juridice;

– Declaratii notariale necesare;

– Imputernicire substituire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*